Login
   
  Over ons

  PRIVACY BELEID

  Fit by Rox Danssportstudio heeft ook beleid ten aanzien van uw privacy, zodat persoonsgegevens die u opgeeft, alleen voor het doel worden gebruikt waarvoor u ze heeft achtergelaten.

  Bescherming van uw persoonsgegevens

  Fit by Rox Danssportstudio hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacy beleid willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Fit by Rox Danssportstudio houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

  Dit brengt met zich mee dat wij:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Fit by Rox Danssportstudio is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft hierover kunt ons altijd via de mail, info@fitbyrox.nl, contacten. Indien u geen foto’s of naamsvermelding van uwzelf of uw kind wilt op de dansfoto’s en dansvideo’s, kunt uw ons dit altijd laten weten.

  Gratis proefles