Schoolreglement

Brandpreventie
Fit by Rox is rookvrij! Er geldt een algeheel rookverbod. Alle leerlingen, docenten en medewerkers dienen het veiligheidsplan te kennen.


Veiligheidsplan Fit by Rox

In de school hangen camera’s, rookmelders en een alarmsysteem. Het is belangrijk dat een leerling weet wat hij of zij moet doen bij een calamiteit.

Ongevallen

– Nooit de geblesseerde(n) alleen laten! Laat iemand anders de ambulance bellen indien nodig via 112. Er is een vaste telefoon in studio 5, bij de balie en in het kantoor achter studio 6.
– Blijf rustig!
– Pas alleen EHBO toe als het noodzakelijk is. (Stabiele zijligging en check of de mond leeg is.) Blijf praten tegen de geblesseerde(n) om wegvallen te voorkomen.
– Laat een persoon precies vertellen wat er is gebeurd tegen medisch deskundigen als deze gearriveerd zijn.


Bij brand

– Blijf rustig!
– Sluit alle deuren en ramen
– Blijf zo laag mogelijk bij de grond (dit om ademhalingsmoeilijkheden te voorkomen door stijgende rook)
– Volg instructies van de brandweer/docent op en verlaat kalm het gebouw via de dichtsbijzijnde (nood)uitgang.
– Laat je persooniljke eigendommen achter in het gebouw en ga hier niet naar op zoek.
– Ga nooit terug het gebouw in!Ontruimingsalarm
– als het gebouw direct ontruimt moet worden gaat het alarm af
– Blijf rustig!
– Ga zonder te zoeken naar je persoonlijke eigendommen via de dichtsbijzijnde (nood)uitgang naar buiten.


Gevonden voorwerpen

Alle gevonden voorwerpen worden in een mand in de kleedkamer van studio 1 bewaard. Sieraden, geld en andere waardevolle spullen worden achter de balie bewaard.

Trappenhuis/gangen/kleedkamers

Voor een ongestoord verloop van de lessen, dient elke vorm van luidruchtigheid op de trappen, de gangen en de kleedkamers vermeden te worden.


Respect in de lessen

De lessen zijn zeer belangrijk om te volgen als leerling. Het is van groot belang dat je het maximale rendement uit de lessen haalt. Als een docent zijn of haar aandacht richt op een andere leerling, heb jij er er wellicht ook wat aan door te luisteren naar wat wordt doorgenomen. Laat je ‘oma’ thuis (oordeel-mening-aanname) en toon respect voor je dansklasgenoten, de docenten en alle andere medewerkers.
Vraag een proefles aan

Achterom 148A | 1211 PD Hilversum | T. 035-544 52 90 | E. info@fitbyrox.nl
Privacybeleid